Innenfor forskning og anvendt virksomhet er metodevalg en viktig utfordring. Denne siden skal bidra til at tester og instrumenter som er oversatt til norsk og som har tilfredsstillende psykometriske egenskaper, blir synlige og tilgjengelige for psykologer. Samtidig vil siden orientere om videreutvikling, nye versjoner og ny dokumentasjon knyttet til velkjente tester og instrumenter. Vi håper siden blir et hjelpemiddel i psykologers praktiske hverdag. Her vil du kunne lese om tester som anvendes innen et bredt spekter av arbeidsområder, som klinisk psykologi, klinisk nevropsykologi, skolepsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi.

Det florerer i dag med instrumenter, og det kan være vanskelig for den enkelte å orientere seg om disse holder tilfredsstillende faglig standard.

 
 
Nasjonalt Skalaregister

Nasjonalt Skalaregister (NASK) er en internettbaserte oversikt over fritt tilgjengelige (ikke copyright-beskyttede) instrumenter. I dag er det ikke noe register eller oversikt over hvilke skalaer og instrumenter som faktisk er oversatt og tilgjengelig på norsk. Det finnes mange eksempler på at psykologmiljøer oversetter samme instrument, slik at flere versjoner foreligger på norsk. Dessuten blir instrumenter som kunne vært nyttige i kliniske, forskningsbaserte og andre psykologfaglige sammenhenger ikke benyttet, da en ikke har kjennskap til eksisterende norske versjoner.

Dette er bakgrunnen for opprettelsen av NASK ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Psykologer som oversetter, eller har oversatt skalaer, oppfordres sterkt til å sende disse inn til registeret når oversettelsen er endelig, og da sammen med eventuell henvisning til dokumentasjon på psykometriske egenskaper. På den måten kan vi alle bidra til å skape et felles register som skal være tilgjengelig for samtlige medlemmer i Norsk Psykologforening og eventuelt andre testkyndige personer. Dette innebærer at dere fritt skal kunne laste ned og ta i bruk disse instrumentene. Derfor er det viktig at norske psykologer aktivt bidrar til dette dugnadsarbeidet. Alle som har oversatt frie instrumenter til norsk oppfordres til å sende inn følgende (både i papir og diskettversjon): Instrumentets norske versjon med adekvat layout (på en separat fil), og originalreferanse til instrumentet, skåringsprosedyrer og bekreftelse (enten fra publikasjon eller originalforfatter) på at instrumentet er fritt tilgjenglig, samt henvisning til eventuell dokumentasjon på psykometriske egenskaper (på en separat fil).

Bidragene sendes til: Nasjonalt Skalaregister, Institutt for samfunnspsykologi, Christiesgt. 12, 5015 Bergen.


Sist oppdatert:
                          2006 © Børge Sivertsen